ES FAR CULTURAL

Neix amb vocació de dinamització social i cultural a través dels valors de singularitat, identitat i patrimoni.  Es Far treballa de la mà del territori i de la seva gent, veient aquests valors com a oportunitats.

D’aquesta manera es Far vol promoure l’art, la cultura i l’associacionisme, fomentant l’intercanvi de valors al voltant d’aquests, així com treballar en la recuperació d’espais per la reflexió i la crítica.

 

Ens proposem :

Des d’ esFar volem treballar amb tres pilars amb els quals desenvolupar els nostres projectes:

 

F. FORMACIÓ
A. ART
R. RECERCA
Què ens caracteritza:
 • Pluridisciplinaris:
  • Dinamització socioeconòmica
  • Dinamització cultural i turística
  • Educació i formació
  • Pla de comunicació
  • Publicacions
  • Fires i mostres
  • Material pedagògic
  • Exposicions
 •  Desenvolupament estratègic:
  • Estudis de desenvolupament
  • Redacció de projectes, plans i propostes de dinamització
 • Producció i gestió de projectes
  • Direcció, producció, gestió i coordinació tècnica integral de projectes i activitats
  • Coordinació tècnica de cursos, jornades, tallers, fires i mostres.
  • Projectes expositius

 

A qui ens dirigim:

 • Associacions i entitats
 • Grups d’acció Local
 • Institucions

I tot aquell que tengui alguna inquietut per l’art, la formació i la recerca.